domenica 10 agosto 2014

Festa di lu carminu e fimmini allicchittiati (Racalmuto in versi)


Oj è festa di lu carminu
cu piglia la n'tinna
cu mangia muluni
cu rumpi pignati

Oj è la festa di lu viddranu
finì di metiri 
la muglieri voli sbariari


Festa di fimmini schetti
stanchi d'aspittari
allicchittiati 
cu capiddri cunzati
caminanu a passu lieggiu
ni lu stratuni sutta u ponti

Crisci lu basaricò silinziusu
aspittannu lu ferragustu

(Racalmuto in versi)

Nessun commento:

Posta un commento

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Racalmuto LA PROTESTA